Organisationskonsulenten fremmer samarbejdet og trivslen

Har I brug for en organisationskonsulent?

Måske fordi:

  • I står overfor forandringer og vil sikre, at alle kommer bedst muligt igennem det, der skal ske?

  • I har for højt sygefravær?

  • Trivslen falder?

Læs, hvad mine kunder fortæller

Kravene til såvel private som offentlige virksomheder vokser konstant. Alle forventes at være omstillingsparate, og tempoet stiger. Derfor kræver det mere at være leder, mellemleder og medarbejder end tidligere.

Helt konkret kan det være, at du har bemærket, at:

  • Fokus på møderne oftere er på at få ret frem for at finde en løsning
  • De dygtige medarbejdere stopper
  • I får svært ved at løse jeres opgaver til tiden – eller med den samme høje kvalitet, som I plejer
  • I mister kunder

Alle eksempler er konkrete alarmklokker, der viser, at noget er galt.

Måske fordi I ikke har været forberedt godt nok på forandringerne. Eller fordi I mødte så mange forandringer, at selv den bedste forberedelse ikke har været god nok.

Heldigvis kan problemerne løses. Ovenikøbet samtidig med at I lærer nye arbejdsmetoder, I fremover kan bruge igen og igen. Så I både kan arbejde under pres nu – og løse opgaverne endnu bedre fremover.

Som ekstern organisationskonsulent bliver jeg ofte tilkaldt, når private og offentlige virksomheder har brug for nye måder at strukturere samarbejdet på.

Derfor har jeg faste gennemtestede tilbud, som jeg arbejder ud fra:

Workshops, online kursus

og 1:1 forløb

Workshops

På mine workshops lærer I at bruge nye værktøjer, samtidig med at I arbejder med konkrete udfordringer fra jeres egen virksomhed. Emnerne kan være:

Hvordan styrker vi samarbejdet i hhv. medarbejderteamet eller ledergruppen?

Hvordan forbereder vi os på forandringer?

Hvordan holder vi møder, så vi træffer de bedste beslutninger?

Læs om cases

Online kursus

På onlinekurset får I både konkret viden og færdigheder, der gør, at I kan løse problemstillinger på egen hånd.

”Manualen til en bæredygtig virksomhed”

Læs om kurset her

1:1 forløb

I kan også booke 1:1-forløb.

Hvor den enkelte leder eller medarbejder får sparring på udviklingsområder i en periode.

Eksempler kan være:

Prioritering af opgaver

Facilitering af møder

Konflikthåndtering

Læs om ledelsesrådgivning her

Min baggrund som organisationskonsulent er en cand.scient.adm-uddannelse fra Roskilde Universitet i 2004, og jeg har arbejdet med ledelse og organisationsudvikling lige siden. Dels i Rigsrevisionen og som specialkonsulent i Lejre Kommune og dels i egen konsulentvirksomhed, som jeg stiftede i 2016.

Ved siden af mine organisationskonsulentopgaver underviser jeg i ledelse, social kapital og organisations-, lærings-, forandringsteori på Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Universitet og Komponent (det tidligere COK).

Såvel organisationsrådgivning og undervisningsværktøjer bygger på den solide evidens, jeg har fra universitetet og forskning, suppleret med egne organisationsværktøjer, som jeg har udviklet og justeret løbende, når mine kunder har haft behov for nye redskaber.

Mine værdier tager udgangspunkt i FNs verdensmål, fordi de både hjælper os til at sætte sunde aftryk i verden omkring os, og samtidig styrker sunde liv og sunde virksomheder.

Kunder, der har modtaget min hjælp