Hvad betyder illusion for vores beslutninger?

Hvad betyder illusion for vores beslutninger? | Wervick

DREJER HJULENE?

.

.

.

Det er rigtigt!

.

Nej. Det gør de ikke.

 

Og hvorfor? Det er en optisk illusion, og hvad betyder illusion for vores beslutninger?

Lad os først folde ud, hvad en optiske illusion er.

Hvad er en optisk illusion?

Vores hjerne spiller os et puds, fordi vi forstår verden ud fra de antagelser, vi har om den.

Det er simpelthen, fordi vi ikke kan opfatte alt.

Derfor stykker vores hjerne virkeligheden sammen på baggrund af de erfaringer, vi allerede har om den.

Heraf opstår den optiske illusion, og den betyder noget for vores beslutninger, fordi vi træffer vores beslutninger på baggrund af de erfaringer, som vi har.

Vores erfaringer

Vores erfaringer er ikke kun dem, vi selv har erfaret. De kommer også fra en social arv. Du behøver altså ikke selv at have erfaret ting for at have en antagelse. Måske spiller genetik endda ind.

Vi har en begrænset rationalitet, som Herbert Simon ville kalde det.

Den gode nyhed er, at vi undgår at gå ind i vægge, fordi vores erfaring siger os, at det gør ondt. Eller andre har fortalt os det.

Den dårlige er, at vi har svært ved at acceptere vores begrænsede fatteevne, og vi derfor har en tendens til at søge at blive bekræftet i vores egne antagelser. Vi overvurderer vores dømmekraft.

Hvad kan du gøre ved illusionerne?

Derfor har jeg en kæphest, som jeg altid presser ned over hovederne på deltagerne på fx. mine workshops!

Omgiv dig med mennesker, der ikke ligner dig selv eller mener det samme som dig. Det åbner for dine blinde vinkler, og du træffer bedre beslutninger. Det giver din dømmekraft perspektiver, som du ikke selv fatter.

Men måske tager jeg fejl…?

Er det fornuftigt at omgive sig med mennesker, der ikke ligner dig selv eller mener det samme som dig?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.