I den bedste af alle verdener har vi alverdens tid til at lede og implementere forandringer – hvad med her-og-nu? Brug TimeToDialogue

TimeToDialogue
TimeToDialogue - spørgsmål
Opmærksomhedspult
TimeToDialogue - analogt og online

Jeg er optaget af, at den hurtige vej til at forandre nogen gange er den… langsomme.

Det kan virke provokerende, når virkeligheden står og banker på døren i form af krav om at eksekvere.

MEN. Der findes ikke en nem vej ud. Kun en lang vej med.

Derfor har jeg udviklet TimeToDialogue® til, at du systematisk tilpasser tiden, du bruger på at udvikle og komme i mål, med din forandring. Du skaber overblik og zoomer ind på det, som er væsentligst og realistisk.

Gi’ dig selv et øjeblik og brug TimeToDialogue® til at reflektere over din forandring eller kommende.

Relevans?

TimeToDialogue® er relevant for dig, som har erkendt, at der ikke er en lineær vej til forandring. Der er ingen automatik i, at A fører til B. Relationer og uforudsete forhold spiller afgørende roller i forandring.

Her får du en hurtig overflyvning over TimeToDialogue®. For uddybning kontakt mig lene@wervick.dk eller se mere her.

TimeToDialogues® dimensioner

Vi ved, at organisationer består af mennesker, hvis hverdag er præget af muligheder og betingelser, der medvirker til at sætte rammerne for deres ageren. Dem har jeg simplificeret og inddelt i syv dimensioner.

Ideen er, at du ved hjælp af spørgsmål reflekterer over din forandringside- eller produkt ud fra spørgsmålene i dimensionerne.

Smagsprøve på spørgsmål

AFSÆT

Hvilken situation skal vi hen imod?

Indkreds hvad den ønskede situation er. Den som gør, at I er samlet for at udvikle.

Husk samtidig, at selvom vi har en høj grad af enighed om udfordringer, er der ingen automatik i, at vi har en høj grad af sammenhæng i den måde, som vi hver især imødegår dem på.

AKTØRER

Hvem bliver påvirket af projektet (slutbrugere)?

Indkreds hvis hverdag, der bliver påvirket af det nye produkt. Dem er dem, som skal bære det igennem.

DATA

Hvilke mønstre ser vi i data?

For at forstå dem, I skal skabe værdi for, skal I gå dybere end blot det synlige. Søg indsigt i deres oplevede problemer, og hvordan de handler. Det øger chancen for reel værdiskabelse.

Omgiv jer i øvrigt med mennesker, der tør udfordre det gængse. Det åbner op for blinde vinkler.

ORGANISATION

Hvorvidt er produktet organisatorisk understøttet?

Driften af produktet skal harmonere med organisationen. Husk strukturer i sig selv løser ikke problemstillinger. Mennesker løser problemstillinger

RESSOURCER

Hvorvidt har vi de rette kompetencer og viden til at løfte opgaverne?

Det gælder både i:

  • Udviklingen af produktet.
  • Implementeringen af produktet.
  • Driften af produktet.
TEKNOLOGI

Er der funktionaliteter i vores systemer, vi ikke bruger i dag, som kan indfri ønskerne til it-understøttelse af fx en ny arbejdsgang?

Vi udnytter sjældent alle funktionaliteter i vores systemer/teknologier. Igen -søg indblik i jeres blinde vinkler. Måske er nyt ikke nødvendigt.

JURA

Hvilke juridiske rammebetingelser har vi (lovgivning, leverandør-kontrakter mv.)?

Det er ærgerligt til sidst i udviklingsfasen at opdage, at vi er begrænset af juridiske bindinger. Afdæk dem allerede i opstartsfasen.

Ved hjælp af Opmærksomhedspulten® skruer du op og ned på dimensionerne alt afhængig af, hvordan situationen er. På den måde skaber du klarhed om modenheden, og hvor du skal sætte ind for at styrker den. Gevinsten er, at du sparer tid, fordi du bruger tiden på det nødvendige.

Et råd er at besøge TimeToDialogue® løbende undervejs, så du får justeret din indsats efter den aktuelle situation.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.