Vi kan kun bruge tiden én gang!

Jeg hedder Lene Wervick, og er en dedikeret samtalepartner. Det er sammen, vi lykkes! Min store passion er via min rådgivning, mine workshops, foredrag og online kurser at støtte organisationer og virksomheder i at opnå det, de ønsker.

Min arbejdstilgang er forankret i beslutningsmetoden TimeToDialogue®. TimeToDialogue® har jeg udviklet, samskabt og testet på hverdagen i virksomheder og organisationer. Den er samlingen af de spørgsmål, vi godt ved, at vi burde stille os selv og tale om sammen, når vi står over for beslutninger og forandringer i hverdagen, men overser i farten.

I de mange år jeg var ansat i stat og kommune, stiftede jeg bekendtskab med mange forskellige forandringsprojekter. Forandringer hvor processer og løsninger ikke altid gav mening hos dem, som realiserer og implementerer dem. Det er paradoksalt, fordi dem der drev projekterne motiveredes af at skabe mærkbare forandringer for dem, løsningerne påvirker.

Jeg klæder ledere, projektledere og proceskonsulenter på til at komme fra de gode intentioner til beslutninger, der virker og skaber værdi. Gennem min rolle som konsulent og formidler møder jeg:

– kommuner og stat

– offentlige virksomheder

– private virksomheder

– interesseorganisationer

Den bedste viden fra videnskaben viser solid evidens for, at psykologisk tryghed er en præmis for, at vi mennesker yder det bedste, vi kan. Betyder det, at vi skal sidde i rundkreds og tale følelser? Nej.

Psykologisk tryghed handler om ”at tage” følelserne ud af situationen og skabe et mellemrum. Et mellemrum hvor vi afstår fra at lade vores opmærksomhed dvæle ved fortiden, og i stedet udfordrer vores antagelser, og finder vores blinde vinkler. På den måde træffer vi bedre beslutninger.

Gennem dialog, nærværelse og nysgerrighed får jeg alle i tale, skærer ind i kernen af det sagte, og skaber ejerskab gennem afprøvede praksisøvelser, der åbner deltagernes øjne.

Min store interesse i at skabe organisatorisk samspil hele vejen rundt i beslutnings- og forandringsprocesser gælder også bæredygtig omstilling. Derfor leverer jeg konkrete værktøjer til, at I nemt og enkelt forløser organisationens og virksomhedens bæredygtige ambitioner og positionerer jer på markedet.

Lad os mødes på LinkedIn.

Mine værdier er:

  • Ydmyghed – jeg er ydmyg over for, at det er din/jeres hverdag der er udgangspunktet, og at forandring tager tid.
  • Integritet – jeg siger ikke alt, hvad jeg mener, men mener alt, jeg siger.
  • Ordentlighed – jeg holder, hvad jeg lover.
  • Bæredygtig udvikling – min kerneforretning hviler på at styrke bæredygtig udvikling.

Lad os mødes på LinkedIn

Bæredygtighedsmanifest