Hvordan laver jeg et godt webinar?

Foto: J. Kelly Brito

Tjekliste til bedre webinarer – hvordan du planlægger og gennemfører en digital læringsproces

I forrige uge holdt jeg mit første webinar! Det var for Socialforvaltningen i Københavns Kommune, som har et talentprogram for før-ledere.

Jeg googlede en del på webinarer for at undersøge, hvordan laver jeg et godt webinar? Det var en jungle. Modtag derfor mine erfaringer, som giver jer indblik, hvad I skal være opmærksomme på, når I afholder et webinar. Advarsel: Det er ikke raket videnskab.

Deltagernes erfaring med webinarer

Som baggrundsviden kan jeg oplyse, at for ca. 90 % af deltagerne var det første gang de deltog i et webinar.

For 90 % var det første gang, de prøvede webinar

Efter webinaret ville ca. 86 % på webinar igen. De blev bestemt ikke afskrækket af formen.

86 % vil deltage i webinar igen

Herunder finder I en tjekliste, der er mere end blot ord. Den giver jer konkrete greb til at afholde jeres webinar. Kom endelig med jeres erfaringer.

Digital didaktik har en masse tilfælles med didaktik. Med andre ord kan vi kalde det forberedelse. At formidle kræver forberedelse. Langt mere end du umiddelbart finder behageligt. Gør det alligevel. Det betaler sig i sidste ende.

Der er to ting, som du skal forberede:

  1. Hvad skal læres?
  2. Hvordan skal det undervises og læres?

Gør tydeligt, hvorfor jeg skal deltage i webinaret? Hvad får jeg som deltager med hjem?

I mit webinar var formålet at give indsigt i den teorihistoriske del af ledelsesfeltet. For at forstå ledelsesgerningen i dag, skal vi kende fortiden. Det er fortiden, der danner nutiden og fremtiden.

Deltagerne tog med sig hjem en indsigt i den kontekst, der skaber rammen for, hvorfor vi taler om ledelse, som vi gør i dag.

Skab kontakt til deltagerne

En forudsætning for al undervisning hvad enten den foregår digitalt eller i et fysisk rum, er kontakten til deltagerne. Mennesker lytter til mennesker. Vi lytter til personer, som vi har vurderet (på godt og ondt), at vi kan stole på.

Gør derfor noget ud af at skabe en kontakt til deltagerne. Så tænker du måske, hvordan gør jeg det via et kamera? Indled fx med at stille spørgsmål til dem. Jeg spurgte, hvem de var?

  • Hvor mange år har du været på arbejdsmarkedet?
  • Har du konkrete erfaringer med ledelse?
  • Har du formelt/uformelt ansvar?

Jeg fortalte også om mig selv og om, hvor jeg er henne i livet. Lidt om hvad der har gjort, at jeg var endt med at sidde sammen med dem den dag.

Forbered en storyline

Forberede et flow i din præsentation. Vi kender alle at sidde og se en masse slides blive trampet igennem. Hver slide har sikkert en god intention, men samlet set, ved du ikke helt, hvad du skal tage med derfra.

Lav et program/en dagsorden – hvad skal deltagerne igennem? Tvinger du dig selv til at lave et program, gør du det tydeligt for dig selv, hvorfor der skal være den rækkefølge i de ting, som du vil fremlægge.

Personligt havde jeg langt langt flere slides med i webinaret (51!!), end jeg normalt bruger. Det skyldes, at jeg fx havde slides med pauser. Det bruger jeg normalt ikke. I bagklogskabens ulidelige klare lys vil jeg ikke have så mange slides med næste gang. Det vender jeg tilbage til nedenfor.

I forberedelsen ligger også, at I tænker aktiviteter ind.

Forbered aktiviteter

Aktiver deltagerne undervejs. Lange monologer er vi mange, der står af på. Konkrete aktiviteter der var planlagt:

Indledende spørgsmål om erfaringer med webinarer

Afstemninger

Gruppearbejde i chatrum

Individuelle refleksioner

Youtube videoer

Evaluering

Hvor lang tid skal et webinar vare?

Kortere tid end de tre timer mit varede! Det var for lang tid. Det kunne med fordel deles op i to eller tre dele.

Jeg tror, at deltagerne havde været trætte efter tre timer uanset form, men for mig som vært, var det hårdt at tale til et kamera så længe.

Noter jer samtidig denne feedback:

Flere var mere koncentrerede på webinar end i klasselokale

De oplevede at være mere koncentrerede end i det fysiske rum, hvor vi hurtigt bliver forstyrret af hinanden.

Gør jer selv en tjeneste og hold generalprøve

Jeg var så heldig at have en dygtig facilitator med. Claudia insisterede på en generalprøve. Det var klogt, for vi sikrede derved, at både hun og jeg vidste, hvornår hun skulle tage over og skifte til aktiviteterne.

At have Claudia på sidelinjen, gjorde, at jeg kunne fokusere på det faglige og hun på teknikken.

Webinarer kræver noget af både vært og deltager. De fleste af os har erfaringer med fysiske læringsrum. Som I så ovenfor, var webinaret første gang for 90 % af deltagerne.

Det digitale læringsrum erstatter ikke det fysiske rum. Det er et andet rum. Det skal deltagerne være klar på.

Giv instruktioner

Der skal grundig instruktion til. Det gøres både inden og under webinaret.

  • Send en kort introduktion til dem – gerne med skærmbilleder, så de genkender dem på dagen
  • Internet adgangen skal helst være fastnet (herved undgås udfald)
  • Skal deltagerne tale med hinanden, skal de have headset

Jeg valgte at have et punkt på programmet, der hed ”Hvordan kommer vi gennem formiddagen?”. Der fortalte jeg hvilke typer aktiviteter, der ville komme, hvordan vi kommunikerede med hinanden via chat osv.

Lyt til deltagernes feedback

Deltagerne var søde til at give feedback efterfølgende. Det gjorde det tydeligt, at jeg som vært skal være opmærksom på:

Instruer mere

At der skal instrueres helt tydeligt, hvordan gruppearbejdet skal foregå. Det kan fx gøres ved at have en slide med øvelsen, som forklares inden det nye skærmbillede med gruppearbejdet kommer frem. Fordelen ved det er også, at underviseren ikke kommer til at klikke videre til den slide, som skal være efter øvelsen (Lene!).

At du skal gøre det tydeligt, at deltagerne selv skal følge med i chatten og se, hvad de andre deltager siger.

At der kan være forsinkelser i, hvornår en deltagers svar bliver vist i chatten. Instruer deltagerne i at have tålmodighed.

Afsæt nok tid til gruppearbejde

At der sættes nok tid af til gruppearbejdet – særligt når deltagerne ikke kender hinanden.

At det med fordel kan overvejes, om det skal siges, at deltagerne skal have headset, så gruppearbejdet kan gennemføres med lyd.

Kald en spade for en spade

At diskussionsdelen i plenum ikke blev en diskussion, men mig der kommenterede på udsagn. Det skal gøres bedre, hvis det er en diskussion, der ønskes. Gerne med lyd – som dog kræver headset for bedste resultat. Ellers skal det kaldes en opsamling.

At stilhed er en dyd men, at du med fordel kan kommentere de inputs, der kommer stille og roligt i takt med, at de kommer ind. Min erfaring her er, at jeg sad og læste og ikke fik kommenteret på alle bidrag. Jeg kunne med fordel have begyndt tidligere. Faren ved det er, at dem som skal bruge lidt mere tid på at få omsat tanke til skrift, begynder at lytte til, hvad der bliver sagt og derfor ikke får bidraget med deres input. Find din balance i det.

Sidst men ikke mindst husk undertekster i youtube videoer, hvis de er på engelsk.

Afhængig af platform I bruger, vil der være forskellige aktivitetsfunktioner tilknyttet. Brug aktivt dem, som er. Det skaber dynamik. De aktiviteter I har bestemt, sætter I op på forhånd.

For at sikre så få udfald som muligt, er det vigtigt, at deltagerne så vidt muligt bruger en fastnetadgang. Det minimerer udfald.

Skal deltagerne tale sammen – kræver det headset for, at lyden er bedst mulig.

Hold dig på afstand af kameraet, når du laver webinarer

Hav en stor skærm, så du ikke skal sidde og stikke hovedet ind mod skærmen – og kameraet for at læse, hvad der bliver skrevet. Det giver i hvert fald et særligt udtryk.

Overvej hvordan deltagerne skal have adgang til webinaret. Hver platform har forskellige set-up. Det kan være et direkte link eller fx kræve, at værten giver adgang, inden deltagelse er mulig.

Hav en baggrund, der ikke forstyrrer billedet.

Jeg går normalt ikke op i dresscode. Her er dog en undtagelse. Tag ensfarvet tøj på. Alt for mange farver og striber forstyrrer billedet.

Alt høres! Hav derfor et tomt bord. Klik med musen høres, papir høres. Hvis du fx har brug for dine papirer, så lad være med at pille ved dem. Bladr langsom. Sig evt. hvad du gør.

I det hele taget bevæg dig langsomt. Eller endnu bedre. Undgå at bevæge dig.

Fokuser på at kigge ind i kameraet, når du taler. Det er en ensidig øvelse, men dem på den anden side værdsætter det. Det giver en fornemmelse af kontakt – på godt og ondt.

Et webinar afslører dine ansigtsudtryk

Jeg havde på forhånd tænkt, at kameraet skulle slukkes, mens jeg talte. Derfor havde jeg mange slides. Vi beholdt kameraet tændt. Det ville deltagerne gerne. De mange slides var derfor unødvendige.

Det blev alt i alt et godt webinar. Kunne ikke have gjort det uden Claudia og naturligvis deltagerne.

Feedback på Lene Wervicks webinar

Jeg tager særligt med mig, at nogen af deltagerne oplevede, at de var mere koncentrerede – det giver stof til eftertanke. Uanset, om det er undervisning, information og involvering af medarbejdere i en kommende forandring (læs ledelse af forandringer) eller lignende, kan webinaret noget interessant.

Links til mere info:

Kompetencesekretariatet har lavet en video om webinarer

eVidencenter har et e-didaktisk redskab, som du kan bruge til at forberede dig.

Se Danmarks Evalueringsinstituts undersøgelse af digital voksen efteruddannelse 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.