Hvad er social konformitet?

Hvad er social konformitet? | Wervick

Kort er længere end lang…

Hvordan blev kort længere end lang? Og hvad er social konformitet?

I begyndelsen af 1950’erne undersøgte den amerikanske socialpsykolog Solomon Asch individers tendens til gruppetilpasning gennem Asch-eksperimentet.

Han undrede sig over, hvorfor ellers intelligente mennesker var villige til at sige, at den korte streg er længere end den lange?

75% af deltagerne var villige til mindst én gang at sige, at den korte streg er længere end den lange. 75%!

Se Asch-eksperimentet her.

Vi ændrer adfærd for at passe ind i gruppen

Social konformitet hænger sammen med vores ønske om harmoni og hang til at undgå ubehag, og gør os villige til at gå på kompromis med, hvad vi opfatter som rigtigt og forkert. Vi er simpelthen villige til at ændre adfærd for at indgå i gruppen. Det var banebrydende viden Ash bragte frem.

Eksperimentet er udvidet flere gange. Fx med Stanley Milgrams eksperiment. Det er det, hvor en forsøgsperson giver elektrisk stød til en anden.

2/3 af forsøgspersonerne var villige til at give MAKSIMALT STØD, fordi forsøgslederen sagde til dem, at det var nødvendigt. 2/3!

Kritik af socialpsykologiske eksperimenter

De socialpsykologiske eksperimenter er blevet kritiseret af fx Kenneth Gergen, Pierre Bourdieu og Anthony Giddens for at ikke at tage højde dels for konteksten og dermed virkelighedens kompleksitet samt at være for individ orienteret. Dog er der argumenter for, at gruppepres øges i virkelige situationer…

Jeg præsenterer altid, hvad social konformitet er, når jeg fx holder foredrag eller underviser i forandringsledelse. Fordi hvis du ønsker at forandre og ændre adfærd, skal du forstå mekanismerne i den menneskelige natur. Vi bliver til i relationer, og er hinandens forudsætninger for at lykkes.

Hvad tænker du?

Er det etisk og moralsk i orden, at vi bevidst udnytter konformiteten, når vi vil forandre?

Går vi for langt for gruppens skyld?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.